Vzniklo nové brněnské hnutí Fakt Brno

Vzniklo nové brněnské hnutí Fakt Brno

„Za pouhé tři dny v ulicích jsme získali dostatek podpisů pro registraci hnutí. Nakonec jsme napočítali 2127 podpisů podporující založení Fakt Brno, což je v průměru jeden podpis za necelé dvě minuty. Je to pro nás signál, že Brňákům chybí lokální uskupení, které by řešilo místní problémy bez tlaků celostátní politiky. Uskupení, které se bude rozhodovat na základě odborných studií s vnímáním moderních trendů a inspirací v zahraničí,“ zahájil ustavující konferenci Pokorný.

Během konference zvolili členové hnutí právě Davida Pokorného do funkce lídra hnutí a Marka Šošku do funkce tajemníka hnutí. Další volbu při tiskovém brífinku upřesnila Nina Hájková„Na konferenci bylo zvoleno také sedm členů výboru, tedy Roman Bartolšic, Oldřich Peprla, Denisa Zlámalová, Lukáš Berta, Patrik Doseděl, Adam Peter Wolfsberg a Jan Tichý. Mimo to jsem já byla zvolena do funkce mediátora a Martin Hájek do funkce kontrolora hnutí,“ upřesnila Hájková, která se jako mediátorka bude starat o vzájemné vztahy členů a řešení jejich sporů.

„Všechny funkce hnutí byly zvoleny na čtyřleté volební období s tím, že končí nejpozději rok od druhého dne komunálních voleb. Chtěli jsme tím posílit nejen návaznost našeho hnutí na místní problematiku, ale i prakticky vyřešit dopady volby čelních představitelů na komunální politiku,“ uvedl na tiskovém brífinku zvolený tajemník Marek Šoška.

Hnutí do konání konference za svoji propagaci utratilo přibližně 250 000 Kč, kdy většina financí směřovala do realizace kampaně v ulicích na sběr podpisů a k uhrazení vizuálu od grafického studia Protein. Nad to má hnutí přislíbeno dalších v součtu 300 000 Kč od drobných dárců. „Nemáme za sebou velké sponzory, ale naši příznivci a členové jsou ochotni nám na kampaň přispět, protože s námi sdílejí představy budoucího Brna. Po dnešní volbě již můžeme registrovat transparentní účet, na který budou zaslány všechny dary. Nad rámec zákonné povinnosti poskytneme na webu veškeré faktury a finanční plnění, které jsme za hnutí uhradili před jeho samotným založením. Jedná se převážně o financování spolupráce s grafickou agenturou,“ doplnil tajemník Marek Šoška.

Během své konference schválili členové hnutí i vytvoření odborných skupin. Jejich celkový počet je 14 a mají vést k tvorbě programu pod odborným vedením. Patří mezi ně např. odborná skupina pro dopravu, ale i životní prostředí či územní plánování a bydlení. Odborné skupiny jsou součástí strategie na přilákání nových osobností do komunální politiky. „Nechceme být uzavření svému okolí, ale naopak poskytnout zázemí i nezávislým osobnostem bez vazby na jakoukoliv politickou činnost. Chceme a jsme otevření tomu, aby se k nám přidali všichni, kteří mají zájem a elán se podílet na rozvoji města. Právě proto jsme ve stanovách zakotvili formu registrového příznivce pro širokou veřejnost. K zapojení veřejnosti slouží i odborné skupiny, kterým budou předseda jednotlivý garanti s dostatečnými profesními a praktickými zkušenosti,“ uzavřel tiskový brífink lídr hnutí David Pokorný.

Sledujte nás

FB_logo_bila

Merhautova 836/64,

Zábrdovice, 613 00 Brno

Budeme ti říkat, co je nového.

Slibujeme, že jen to důležité.

Copyright © Fakt Brno 2022