• Rozšíříme Technologický park a přitáhneme mozky ze zahraničí
  • Využijeme školské budovy jako inkubátory inovací
  • Nabídneme na školách i terénní způsob výuky
  • Umožníme vznik alternativních škol a individuálních přístupů
  • Zahájíme profesní mentoring managementu škol
  • Podpoříme další vzdělávání pedagogů a vznik kariérního systému

Vědecká metropole

Podporujeme moderní trendy ve školství a chceme investovat do modernizace škol. Brno je studentské město s jedinečnou atmosférou, což chceme zachovat a dále rozvíjet. Stavíme se proti prodeji Technologického parku a prosazujeme další rozvoj vědy v našem městě.

Školství 21. století

Školství je jedna z nejdůležitějších kapitol, kterou může město ovlivnit. Město a jeho městské části zřizují mateřské a základní školy. Měly by být pro to výkladní skříní každého zastupitelstva. Zasadíme se o moderní školy, do kterých se budou naši žáci těšit. Frontální výuky by mělo být čím dál méně, naopak čím dál více by se výuka měla přesouvat mimo třídy.

Budeme finančně podporovat rekonstrukce a modernizace školských zařízení. Zasadíme se o to, aby u každé školy bylo parkování Kiss and Ride (K+R). Uvědomujeme si, že nezdravý životní styl může za většinu civilizačních nemocí, na školách tedy podpoříme zdravé stravování z kvalitních surovin a podle moderních trendů, které znají děti z domova. A protože moderní svět je čím dál provázanější, zvýšíme výrazným způsobem možnost žáků účastnit se zahraničních pobytů. Zkušenosti ze zahraničí, které můžeme porovnat se situací u nás, jsou nesmírně důležité.

Možnosti pro všechny

Uvědomujeme si, že každý žák je jiný a potřebuje jiný přístup. Zasadíme se o to, aby každý rodič našel vhodnou školu pro své děti. Budeme rozvíjet možnosti různorodého zaměření žáků, například technické a přírodovědné znalosti. Podpoříme vznik humanitně i přírodovědně zaměřených základních škol, které tak doplní např. nabídku škol sportovních a uměleckých. Rádi uvidíme na našich školách alternativní vzdělávací programy, jako je škola Montessori, Waldorf nebo svobodná škola. Stejně tak podpoříme alternativní předškolní vzdělávání, ať už jde o dětské skupiny nebo firemní školky. Myslíme si, že školní psycholog by měl být standardem na všech školách. Je důležité předcházet problémům, které mohou žáci pociťovat.

Vzdělaní kantoři, vzdělaní žáci

Uvědomujeme si, že kvalitní školství potřebuje vzdělané kantory. Rozšíříme spolupráci s Jihomoravským krajem a se Vzdělávacím institutem pro Moravu, abychom pomohli pedagogům s rozšiřováním jejich kvalifikace. Budeme vzdělávat a pracovat se zástupci jednotlivých škol ve školských radách, navážeme na pilotní projekt kraje. Využijeme v co možná největší možné míře rodilých mluvčích pro výuku cizích jazyků, protože ty jsou v dnešním světě čím dál důležitější. Dobrá znalost jednoho a základní znalost druhého cizího jazyka by měla být samozřejmostí. Posílíme kompetence ředitelů a ředitelek.

Školy otevřené lidem

Rádi bychom měli ve městě školy, co jsou otevřené našim občanům. Přivítáme rodiče, kteří jsou ochotni se aktivně zapojit do výchovy svých dětí. Využijeme možnosti finanční spoluúčasti rodičovských a jiných sdružení vedoucí ke zkvalitnění výuky. Přáli bychom si, aby třídní schůzky neprobíhaly jako v roce 1990, ale aby měli rodiče primárně nabídnutou možnost individuálních konzultací.

Rádi nabídneme zázemí škol i mimo vyučovací hodiny a zasadíme se tedy o co nejširší nabídku volnočasových aktivit. Také podpoříme celodenní využití jak vnitřních, tak venkovních sportovišť patřících školám a městským částem. Když už v našem majetku tyto prostory jsou, je škoda jich nevyužít.

Studentské město

Brno je jedinečné svojí studentskou atmosférou, kterou chceme nejenom zachovat, ale i rozvíjet. Rádi bychom, aby i v zahraniční bylo naše město vnímané jako moderní a vzdělané. Zlepšíme spolupráci a komunikaci mezi městem a univerzitami. Podpoříme rozvoj a zkvalitnění služeb brněnských knihoven. A určitě zachováme skvělou atmosféru v centru, kterou se univerzitní město může chlubit. Mimo jiné se zasadíme o projekty, které podpoří provázanost základního – středního – vysokoškolského vzdělávání, abychom naše žáky motivovali k dalšímu studiu.

Vědecká metropole

Vnímáme město Brno jako vědecké centrum s obrovským potenciálem. Naše věda je světově známá a my na tom chceme dále stavět. Budeme pracovat na projektech, které rozvíjejí jak aplikovaný, tak primární výzkum. Vyjdeme univerzitám vstříc, ať už v oblasti územního plánování, při schvalovacích procesech nebo jim dáme možnost využít našich prostor. Dobrým příkladem může být Středoevropský výzkumný institut, který nás posouvá neuvěřitelným způsobem dopředu. Určitě podpoříme vznik i dalších high-tech center. Důležitější než zázemí, jsou ovšem samotní vědci, kteří zde pracují. Proto budeme motivovat naše studenty do doktorského studia. Budeme pokračovat v úspěšném projektu PhD talent, který doplníme o další projekty. Také iniciujeme větší nabídku firemních stáží a praxí našim žákům a studentům, aby po škole nezůstali bez praktických zkušeností.

Technologický park

Technologický park vnímáme jako firmu velmi důležitou pro další rozvoj města, a proto nesouhlasíme s jeho odprodejem. Jde o naprosto klíčovou oblast, která pomůže rozvíjet význam města Brna. Moderní technologické společnosti, které zde sídlí, nejenže přidávají městu Brnu na mezinárodní prestiži, ale hlavně poskytují přes 5000 pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou a přispívají značnou částkou do městské pokladny díky rozpočtovému určení daní. Technologický park má ideální příležitost navázat na práci Jihomoravského inovačního centra, které se v areálu nachází a pomáhat v rozvoji malým, ale již fungujícím start-upovým firmám. Celý komplex utváří jedinečné prostředí spolupráce univerzit a vědeckých center s tržním sektorem. Podporujeme co nejrychlejší dobudování centrální zóny a zahájení výstavby na pozemcích směrem k Medlánkám. Souhlasíme se vznikem bytů určených k pronájmu pro zahraniční vědce a kvalifikované pracovníky, které zvýší konkurenceschopnost Technologického parku. Uvědomujeme si, že důležitým problémem je konektivita. Proto se v zájmu Technologického parku, ale i dalších městských firem, zasadíme o její zlepšení podporou místního letiště, případně navázáním na dobře fungující mezinárodní letiště v okolí.

Sledujte nás

Merhautova 836/64,

Zábrdovice, 613 00 Brno

Budeme ti říkat, co je nového.

Slibujeme, že jen to důležité.

Copyright © Fakt Brno 2022