• Vybudujeme funkční síť cyklostezek a stojanů na kola
  • Využijeme telematiku pro řízení dopravy v reálném čase
  • Provedeme generel bezbariérových tras všech přestupních uzlů
  • Všechna nová vozidla MHD nakoupíme bezbariérová
  • Zavedením rekuperace v MHD snížíme energetickou spotřebu
  • Vybudujeme přes 1000 stání typu P+R s napojením na MHD
  • Nainstalujeme solární panely na zastávky MHD a zastřešení parkovišť

Doprava pro každého

Doprava ve městě musí být pro všechny. Prosazujeme svobodu zvolit si prostředek který nejvíce vyhovuje každému z nás, a proto chceme podpořit infrastrukturu která toto umožnuje. Uvědomujeme si, že jakákoliv pozitivní motivace k přesednutí z aut na jiný dopravní prostředek je vítaná. Proto podporujeme krom MHD, kol, pěších i elektrické koloběžky a skůtry/motorky. Zapojit chceme také po vzoru Německa i železniční dopravu, která se aktuálně v rámci města téměř nevyužívá.

Základní principy, koncepce dopravy

Město je organismem a doprava je jeho krví. Pro fungování města je naprosto nezbytné, aby byla funkční, rychlá a dostupná. Omezování nezbytné dopravy vede k jejímu zpomalení, což stojí občany našeho města čas i peníze. Jedinou možností je nabídnout všem obyvatelům možnost zvolit si z více druhů dopravy, která vyhovuje jejich potřebám a možnostem. Brno, jakožto významný dopravní uzel, musí silně investovat do infrastruktury tak, aby tok tranzitní dopravy nenarušoval životy lidí v něm žijících.

Silně se vymezujeme proti argumentaci, která staví různé druhy dopravy proti sobě. Naopak chceme nabídnout co nejširší paletu možností volby dopravního prostředku. Žádný způsob dopravy není dominantní a žádný si nezaslouží podporu na úkor ostatních. Chtěli bychom vytvořit legislativní prostředí, které umožňuje vstup privátního sektoru do řešení dopravy bez zbytečných regulací.

Silniční doprava

Naší prioritou je dokončení Velkého městského okruhu, a to v co nejrychlejším termínu a včetně zatím výhledových úseků. Silniční automobilová doprava přináší řadu negativních externalit, je ovšem také v určitých případech násobně efektivnější než jakákoliv jiná volba. Město by mělo k využívání jiných dopravních prostředků občany motivovat vysokou atraktivností alternativních druhů dopravy.

Naprostou nutností jsou funkční a průjezdné páteřní komunikace, které mohou dopomoct ke snížení dopravy ulicím a městským třídám. Aby mohl správně plnit svůj účel odvedení dopravy z centra města, musí být Velký městský okruh rychlostní komunikací bez zácp a křižovatek se semafory.

Dlouhodobě prosazujeme budování parkovišť P+R, které umožňují nechat automobil na okraji Brna a dále pokračovat pohodlně MHD. Podporujeme také koncept zvýhodněných tarifů do MHD pro ty, kteří záchytná parkoviště využijí.

Problém s parkováním nelze vyřešit pouhou restrikcí a omezením dostupnosti. Město by mělo zainvestovat do vytvoření lokálních parkovišť menšího rozsahu pro využití rezidentům městských částí. Při rozvoji města by mělo mít preferenci větší množství menších domů, které lze lépe do struktury města umístit, aniž by se lokálně zvýšil tlak na dopravní obslužnost.

Městská hromadná doprava

MHD musí být v první řadě pro občany města atraktivní a nabízet dojezdové časy a kvalitu servisu, která dokáže konkurovat individuální dopravě. Již dnes má Brno hromadnou dopravu na vysoké úrovni a v tomto standardu je potřeba pokračovat a neustále jej zlepšovat. Podporujeme přehodnocení celkové koncepce uspořádání MHD v Brně skrz úpravu převážně radiálního uspořádání, což vede často nadbytečně dopravu do centra.

Železniční doprava

Proto, že je Brno významnou křižovatkou železničních tras, musí také plnit funkci železničního uzlu. Aktuální podoba ze 70. let minulého století nesplňuje náročné požadavky dnešní doby. Mobilita obyvatel roste a stále více jich do města dojíždí, což se také projevuje na vytíženosti všech způsobů dopravy. Vlak je ideálním druhem dopravy pro lidi, kteří do Brna jezdí například za prací, zábavou nebo rodinou. Železnice musí nabídnout rychlou, komfortní a uživatelsky přívětivou alternativu automobilu.

S přestavbou železničního uzlu vznikne několik nových zastávek na území města. Tyto zastávky se musí koncepčně využít a vhodně zapojit do systému MHD. Pro řadu lidí se tak stane výhodnější variantou přesedání mimo centrum, čímž se zvýší rychlost i komfort dopravy. Cílem železniční dopravy je nabídnout lidem i alternativní spojení uvnitř města. Vlak neslouží jen k dopravě mezi Brnem a jeho okolím.

Cyklisté, pěší a netradiční druhy dopravy

Město musí být přívětivé pro chodce. Při plánování uzavírek a záborů budeme trvat na stanovení bezpečných obchůzných tras pro pěší. Důraz bude kladen na to, aby tyto trasy vedly co nejblíže v místě omezení.

Město pro cyklisty

Odmítáme nekoncepční cykloopatření sloužící k vykázání nesmyslných čísel za vybudované cyklostezky. Kousek cyklopruhu který nikam nenavazuje je naprosto k ničemu a dopravní situaci ve městě spíše zhoršuje. Opatření musí být dělána logicky, s pohledem na kolo jako dopravní prostředek. Město se nemá účastnit aktivismu. Naší prioritou je vybudování dálkové sítě cyklotras, které spojí centrum města s okrajovými částmi. Samozřejmostí musí být funkční a logická síť infrastruktury v jádrovém městě. Hlavní dálkové trasy budou přednostně vedeny mimo hlavní frekventované ulice.

Klíčová je také podpůrná infrastruktura. Mít dostatek stojanů a ploch pro odstavení kol je důležité i pro jejich regulaci. Kola zamčená u zábradlí nejsou žádoucí. Stojany navíc slouží i pro další způsob dopravy – koloběžky. V návrzích řešení se město inspiruje v úspěšných projektech ze zahraničí. Je však třeba pamatovat na místní podmínky. Brno není Amsterdam nebo Kodaň, polovina lidí do práce na kole nikdy nepojede.

Sledujte nás

Merhautova 836/64,

Zábrdovice, 613 00 Brno

Budeme ti říkat, co je nového.

Slibujeme, že jen to důležité.

Copyright © Fakt Brno 2022