Metropole vědění

David vykonává pedagogickou činnost na Vysokém učení technickém v Brně, kde také vystudoval obor fyzikální inženýrství a nanotechnologie. Je členem školské rady při Gymnáziu Matyáše Lercha v Brně. Jako člen představenstva Technologického Parku Brno se věnuje propojení privátního sektoru s univerzitami.

Školství je jedna z nejdůležitějších kapitol, kterou může město ovlivnit. Město a jeho městské části a zřizují mateřské a základní školy. Měly by být proto výkladní skříní každého zastupitelstva. Zasadíme se o moderní školy, do kterých se budou naši žáci těšit. Budeme rozvíjet možnosti různorodého zaměření žáků, například technické a přírodovědné znalosti. Podpoříme vznik humanitně i přírodovědně zaměřených základních škol, které tak doplní např. nabídku škol sportovních a uměleckých. Rádi uvidíme na našich školách alternativní vzdělávací programy, jako je škola Montessori nebo Waldorf. Stejně tak podpoříme alternativní předškolní vzdělávání, ať už jde o dětské skupiny nebo firemní školky.

Uvědomujeme si, že kvalitní školství potřebuje vzdělané kantory. Rozšíříme spolupráci s Jihomoravským krajem a Vzdělávacím institutem pro Moravu, abychom pomohli pedagogům s rozšiřováním jejich kvalifikace. Budeme vzdělávat a pracovat se zástupci jednotlivých škol ve školských radách, navážeme na pilotní projekt kraje. Využijeme v co možná největší možné míře rodilých mluvčích pro výuku cizích jazyků, protože ty jsou v dnešním světě čím dál důležitější.

A co uděláme dál? To představíme při startu naší kampaně do komunálních voleb v Brně. Zatím si můžete poslechnout tématické podcasty.

Podcasty na toto téma: