Přívětivý veřejný prostor

Honza pracuje jako dopravní specialista, projektant a konzultant. Vystudoval obor Městské inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně, kde v rámci doktorského studia vyučuje urbanismus a územní plánování a zároveň připravuje studenty architektury do budoucí praxe. Věnuje se problematice zahrádkářských osad, hendikepu ve veřejném prosotru a městské mobility. Je členem Komise územního plánování a rozvoje RMB a dozorčí rady společnosti Kordis.

Veřejný prostor je všude kolem nás a přitom ho často tak málo vnímáme. Přitom kvalitní a funkční veřejný prostor je to, co dělá město městem. A proto je pro nás jeho podoba tak důležitá. Příjemné ulice, parky, náměstí nebo nová náplavka jsou našimi prioritami. Město bez lidí je jen prázdným nudným místem, a proto je kvalitní veřejný prostor klíčovým prvkem živého a krásného města.

Centrum města i jeho další části prošly za poslední roky velkými změnami. A i když nás často mrzí konkrétní chyby nebo otravují stavební práce, poskočili jsme o obrovský kus k lepšímu.

Podporujeme pozitivní způsoby tvorby veřejného prostoru. Spíš než zákazy a byrokracii preferujeme dostupné a srozumitelné metodiky pro jeho podobu. Jak má vypadat výkladní skříň, restaurační zahrádka nebo chodník? Nastavme jednoduchá pravidla, která bude snadné dodržovat. Často i málo dokáže prostor kolem nás neuvěřitelně změnit.

Věříme tomu, že město je tady pro všechny. Každý člověk má svojí přítomností a aktivitou co nabídnout. Inkluzivní přístup je proto pro nás základním kritériem pro tvorbu veřejného prostoru. Ohleduplná řešení pro lidé s hendikepem, maminky s kočárky, seniory, ale i další jsou pro nás nejdůležitějším kritériem.

Zároveň je našim cílem připravit město na přicházející změny. Jednoduchá a chytrá řešení prostoru, dostatek stromů, keřů a vodních prvků, to všechno jsou zásadní prvky, které budeme u všech projektů vyžadovat. Ať už jde o velké projekty nebo jen štěrkový záhon u křižovatky, robustní modrozelená infrastruktura se musí stát součástí našeho města.