• Vysázíme přes 1000 stromů
  • Zachováme zahrádkářské osady
  • Využijeme šedou vodu v městských budovách
  • Rozšíříme využití solárních elektráren
  • Investujeme do oprav brněnských parků
  • Přejdeme na systém 3D analýzy stromů

Prostředí pro život

Zatraktivníme šetrnější způsoby osobní dopravy a podpoříme nové technologie i do dopravy hromadné. Zpracujeme kompletní audit volných míst pro výsadbu stromů, podpoříme brněnské zahrádkáře a pustíme se i do oprav a modernizace městských budov.

Město v zeleni

Teplotní mapa města Brna

Beton je skvělý materiál, ale používat se musí s mírou. Podporujeme totiž stromy a trávu. Stromy poskytují stín v horkém létě, zadržují vodu a ochlazují okolí. Dokáží snížit teplotu v ulicích až o 5 stupňů Celsia. V neposlední řadě vizuálně zpříjemňují okolí našich domovů. V roce 2020 došlo v Brně k výsadbě 641 stromů, přičemž asanací jich pak prošlo 1124. Podpoříme výsadbu, zainvestujeme do revitalizace městských parků (např. park Danuše Muzikářové).

Město, kde se dobře žije

Vývoj průměrné roční teploty v Brně

Město musí být přívětivé primárně těm, kdo v něm žijí. Proto budeme v rámci rekonstrukcí ulic vždy vyhodnocovat možnosti umístění nové zeleně. Rozšíříme možnost adopce stromů jako dobrovolného příspěvku k veřejné zeleni. K významným zeleným plochám plánujeme umístit informace o jejich správci, aby jej občané v případě nepořádku mohli ihned informovat o nutnosti nápravy. Každý pokácený strom v důsledku rekonstrukcí bude nahrazen vysazením nového. Prosadíme dotační titul na výsadbu stromů do předzahrádek s garancí péče o dřeviny ze strany majitelů.

Šetrné budovy

Struktura vyrobené elektřiny v JMK

Moderní stavitelství může být k planetě i lidem šetrné. Brno půjde dle našeho plánu příkladem. Město dnes vlastní stovky budov, ať už se jedná o sídla úřadů, městských firem či zřizovaných organizací. Chceme, aby každá rekonstrukce budov v majetku města následovala trendy moderního stavitelství, kdy energetická úspornost bude významným kritériem při plánování rekonstrukcí. Zaměříme se také na využití srážkové a šedé vody, a rozšíříme projekty pod správou SAKO BRNO SOLAR. Fotovoltaické elektrárny pak použijeme jako podpůrný zdroj energie.

Zahrádkářské osady

Podporujeme zachování zahrádkářských osad, a v případě změny využití ploch v centru města, nabídneme zahrádkářům plochu ve stejné velikosti. Bohatá zeleň uvnitř měst je naší prioritou. Skvělým způsobem, jak udržet ve městě kvalitní zeleň s velkou biodiverzitou, jsou zahrádkářské osady. Nejen, že jsou skvělým místem pro rekreaci, ale zadržují vodu v krajině, poskytují útočiště mnoha živočichům a umožňují lokální produkci kvalitních potravin svým uživatelům. Možnosti kompostování a likvidace vhodného odpadu i z jejich okolí je podle nás velkou devizou. Malé i velké osady také příznivě působí na městské mikroklima – zabraňují nadměrnému odparu vody, město ochladí a nasytí kyslíkem. Zahrádkářské osady jsou oblíbeným místem odpočinku pro všechny generace.

Podpora rodin s dětmi

Zájem o pěstování je mezi mladými rodinami obrovský a chceme jim v nalezení vlastního místa pomoci. Práce osad s mladou generací je pro nás klíčová. Praktická výuka v terénu, ale i řemeslné zkušenosti jsou dobrým bonusem ke školní docházce. Ať už jde o pěstování zeleniny, květin nebo včelaření, děti i dospělí nacházejí v těchto činnostech odpočinek a pozitivní vliv na zdraví. Vlastní potraviny pro sebe a svoji rodinu jsou to nejlepší, co může člověk pořídit. Kontrola kvality a zpracování je stoprocentní. A nejen spousta dětí zjistí, jak vlastně některá zelenina a ovoce vypadají mimo pult obchodu.

Energetika

Počet spalovaného odpadu v Brně (v tunách)

Nejen v kontextu současné doby podporujeme větší energetickou nezávislost našeho města. Podporujeme výstavbu štěpkového zdroje na provozovně brněnských Tepláren. Tento krok pomůže diverzifikovat palivovou základnu, která je v dnešní době založena převážně na zemním plynu. Stejně tak podporujeme výstavbu dalšího kotle v brněnské spalovně. Jedná se o velmi ekologickou likvidaci odpadu, díky níž jsme navíc schopni souběžně vyrábět elektřinu a teplo. Věříme, že hlavně v městské hromadné dopravě má svoje místo vodík a bioplyn, které si dokáže město Brno samo vyrábět. Tyto kroky povedou k nižší spotřebě fosilních paliv a pomůžou městu zbavit se jak zbytečných zplodin, tak finančních nákladů.

 

Sledujte nás

Merhautova 836/64,

Zábrdovice, 613 00 Brno

Budeme ti říkat, co je nového.

Slibujeme, že jen to důležité.

Copyright © Fakt Brno 2022