• Vysázíme přes 1000 stromů a zlepšíme péči o zeleň
  • Využijeme 3D analýzy stromů pro deskripci jejich stavu
  • Díky filtraci opětovně využijeme šedou vodu v městských budovách
  • Vysázíme venkovní zelené stěny pro udržení vegetace a snížení teploty
  • Postavíme zelené střechy na hybridních deskách z recyklátu PET lahví
  • Podpoříme rozvoj výroby vodíku v Teplárnách a výstavbu solárních panelů

Prostředí pro život

Zatraktivníme šetrnější způsoby osobní dopravy a podpoříme nové technologie i do dopravy hromadné. Zpracujeme kompletní audit volných míst pro výsadbu stromů, podpoříme brněnské zahrádkáře a pustíme se i do oprav a modernizace městských budov.

Město v zeleni

Teplotní mapa města Brna

Beton je skvělý materiál, ale používat se musí s mírou. Podporujeme totiž stromy a trávu. Stromy poskytují stín v horkém létě, zadržují vodu a ochlazují okolí. Dokáží snížit teplotu v ulicích až o 5 stupňů Celsia. V neposlední řadě vizuálně zpříjemňují okolí našich domovů. V roce 2020 došlo v Brně k výsadbě 641 stromů, přičemž asanací jich pak prošlo 1124. Podpoříme výsadbu, zainvestujeme do revitalizace městských parků (např. park Danuše Muzikářové).

Město, kde se dobře žije

Město musí být přívětivé primárně těm, kdo v něm žijí. Proto budeme v rámci rekonstrukcí ulic vždy vyhodnocovat možnosti umístění nové zeleně. Rozšíříme možnost adopce stromů jako dobrovolného příspěvku k veřejné zeleni. K významným zeleným plochám plánujeme umístit informace o jejich správci, aby jej občané v případě nepořádku mohli ihned informovat o nutnosti nápravy. Každý pokácený strom v důsledku rekonstrukcí bude nahrazen vysazením nového. Prosadíme dotační titul na výsadbu stromů do předzahrádek s garancí péče o dřeviny ze strany majitelů.

Pomocí 3D deskripce prodloužíme život stromům

Naším cílem je vysadit alespoň dalších 1000 stromů ve městě, ale to nestačí. Hlavním úkolem bude zlepšení péče o naši zeleň, aby vydržela dlouhé roky. Desetileté stromy zadržují násobně více CO2 oproti nově vysázeným a navíc přirozeně poskytnou i více stínu. Novou technologií je 3D deskripce, která odhalí detailní stav stromů a umožní o ně správně pečovat. Vyhneme se také možnému nebezpečí při jejich chatrném stavu. Moderní technologie pro arboristy nabízí i brněnská společnost sídlící v Technologickém parku. Sáhneme tak pro řešení přímo za rohem! Získaná data navíc vždy transparentně umístíme do portálu “Stromy pod kontrolou”, aby i veřejnost získala všechny informace.

Mozaikové seče

Četnost srážek nad Brnem je velmi nízká, a proto potřebujeme zadržet vodu ve městě. Jedním ze způsobů jsou mozaikové seče trávníků na veřejných prostranství, které vodu udrží a chrání biodiverzitu. Dalším bonusem je snížení prašnosti v některých místech. Neznamená to, že se děti budou brodit ve vysoké trávě, ale že v rámci velkých ploch budou vytvořeny vyšší nesečené ostrůvky trávy, kde získá prostor také hmyz. Možností jsou také květinové paloučky. Některé městské části na tento způsob péče o traviny již přešly a my chceme mozaikové seče rozšířit na všechna místa, kde to vzhledem k charakteru prostranství bude možné.

Vsakovací prvky do ulic 

Dešťovou vodu můžeme sbírat na budovách a dále využívat, ale co na jiných místech? Chceme aplikovat nástroje modro-zelené infrastruktury a zachytávat dešťovou vodu v místě dopadu, namísto jejího odtoku kanalizační sítí. Vsakovací prvky budeme zahrnovat do všech rekonstrukcí ulic. Vhodným způsobem je například systém roštů AS-TTE, které certifikovala německá společnost TÜV. Chceme realizovat i propustné povrchy na parkovištích, chodníky se vsakovacím roštem či vsakovacími dlaždicemi. Štěrkové záhony je pak možné umísťovat i do ostrůvků na komunikacích.

Šetrné budovy

Moderní stavitelství může být k planetě i lidem šetrné. Brno půjde dle našeho plánu příkladem. Město dnes vlastní stovky budov, ať už se jedná o sídla úřadů, městských firem či zřizovaných organizací. Chceme, aby každá rekonstrukce budov v majetku města následovala trendy moderního stavitelství, kdy energetická úspornost bude významným kritériem při plánování rekonstrukcí. Zaměříme se také na využití srážkové a šedé vody, a rozšíříme projekty pod správou SAKO BRNO SOLAR. Fotovoltaické elektrárny pak použijeme jako podpůrný zdroj energie.

Zelené stěny s využitým recyklátu

Vedle sázení stromů chceme realizovat také zelené stěny, které udržují biodiverzitu a příjemně ochlazují. Jedná se o doplnění programu zelených střech, ve kterém hodláme pokračovat. Ty ale mohou plnit i další funkci. Tým ze stavební fakulty brněnského VUT vymyslel hybridní desku do zelených střech, která je tvořena z recyklátu PET lahví. Deska je podkladem pro travnatý porost, na který je možné umístit solární panely. Na jednom místě využijeme odpad, zadržíme vodu, snížíme teplotu, a dokonce získáme další energie ze slunce!

Zahrádkářské osady

Podporujeme zachování zahrádkářských osad, a v případě změny využití ploch v centru města, nabídneme zahrádkářům plochu ve stejné velikosti. Bohatá zeleň uvnitř měst je naší prioritou. Skvělým způsobem, jak udržet ve městě kvalitní zeleň s velkou biodiverzitou, jsou zahrádkářské osady. Nejen, že jsou skvělým místem pro rekreaci, ale zadržují vodu v krajině, poskytují útočiště mnoha živočichům a umožňují lokální produkci kvalitních potravin svým uživatelům. Možnosti kompostování a likvidace vhodného odpadu i z jejich okolí je podle nás velkou devizou. Malé i velké osady také příznivě působí na městské mikroklima – zabraňují nadměrnému odparu vody, město ochladí a nasytí kyslíkem. Zahrádkářské osady jsou oblíbeným místem odpočinku pro všechny generace.

Podpora rodin s dětmi

Zájem o pěstování je mezi mladými rodinami obrovský a chceme jim v nalezení vlastního místa pomoci. Práce osad s mladou generací je pro nás klíčová. Praktická výuka v terénu, ale i řemeslné zkušenosti jsou dobrým bonusem ke školní docházce. Ať už jde o pěstování zeleniny, květin nebo včelaření, děti i dospělí nacházejí v těchto činnostech odpočinek a pozitivní vliv na zdraví. Vlastní potraviny pro sebe a svoji rodinu jsou to nejlepší, co může člověk pořídit. Kontrola kvality a zpracování je stoprocentní. A nejen spousta dětí zjistí, jak vlastně některá zelenina a ovoce vypadají mimo pult obchodu.

Energetika

Nejen v kontextu současné doby podporujeme větší energetickou nezávislost našeho města. Podporujeme výstavbu štěpkového zdroje na provozovně brněnských Tepláren. Tento krok pomůže diverzifikovat palivovou základnu, která je v dnešní době založena převážně na zemním plynu. Stejně tak podporujeme výstavbu dalšího kotle v brněnské spalovně. Jedná se o velmi ekologickou likvidaci odpadu, díky níž jsme navíc schopni souběžně vyrábět elektřinu a teplo. Věříme, že hlavně v městské hromadné dopravě má svoje místo vodík a bioplyn, které si dokáže město Brno samo vyrábět. Tyto kroky povedou k nižší spotřebě fosilních paliv a pomůžou městu zbavit se jak zbytečných zplodin, tak finančních nákladů.

Rozvoj alternativní dopravy

Nabídnout kvalitní infrastrukturu pro cyklistickou a jinou dopravu je dalším dílkem do skládačky k řádnému přístupu k životnímu prostředí. Uvědomujeme si, že jakákoliv pozitivní motivace k přesednutí z aut na jiný dopravní prostředek je vítána. Proto podporujeme krom MHD, kol, pěších i elektrické koloběžky a skútry/motorky. Zapojit chceme také, po vzoru Německa i železniční dopravu, která se aktuálně v rámci města téměř nevyužívá.

Sledujte nás

Merhautova 836/64,

Zábrdovice, 613 00 Brno

Budeme ti říkat, co je nového.

Slibujeme, že jen to důležité.

Copyright © Fakt Brno 2022