• Podpoříme kongresový turismus pomocí Brno Convention Bureau
  • Vytvoříme jednotnou aplikaci pro odstranění byrokracie s pořádáním akcí
  • Finančně podpoříme opravu památek bez právní ochrany
  • Pozitivní motivací omezíme vizuální a světelný smog ve městě
  • Otevřeme sdílený ateliér pro začínající umělce v městské budově
  • Upřednostníme zahrádky a venkovní produkci ve veřejném prostoru

Nekonečná kultura

Prosazujeme podporu nezávislé divadelní scény, propojení Asociace nezávislých divadel a také zapracování statusu Umělce pro JMK. Chceme proporčně rozdělovat městské granty jednotlivým institucím na základě jejich přínosu a finančního fungování.

Financování kultury

Kulturu v Brně vnímáme jako velmi důležitou, proto se zasadíme, aby na ni město udrželo alespoň 11 % rozpočtu. V západních státech můžeme vidět snahu o zapojení soukromého sektoru do financování kultury. Rádi bychom se inspirovali a pokusili se v Brně o to samé. To by nám pomohlo více podpořit začínající umělce nebo menší scény. Vícezdrojové financování je cesta dopředu. Ušetřit peníze těmto institucím může i online forma BOZP.   

Každá jednotlivá instituce či spolek má svůj systém hospodaření a je důležité vědět, jaké jsou jejich potřeby. Na základě těchto dat můžeme analyzovat, jak jejich provoz zjednodušit a kde mohou ušetřit. Je nemalý počet významných spolků, které si zaslouží větší prostor a podporu směrem mimo Českou republiku. Např. Divadlo Kjógen, Divadlo Feste, Divadlo Barka a další. Chceme, aby město aktivně pomáhalo institucím hledat granty, které pomohou v rozvoji jejich činností. Chceme být pomocnou rukou při hledání, psaní a podávání žádostí o granty.

Podpora nezávislé divadelní scény

Chceme, aby si nezávislá divadelní scéna vytvořila vlastní infrastrukturu a nebyla jen reklamou pro město, ale stala se opravdu nezávislou, a proto je nezbytné otevřít dialog s Asociací nezávislých divadel a divadelní scénou v Brně, aby se naplnily jejich potřeby. Téma status Umělce se pomalu otevírá na celonárodní úrovni a chtěli bychom najít schůdnou cestu k jeho zavedení v JMK.  Tento proces by měl podpořit svobodu při tvorbě umění a možnost angažování rozličných umělců, nehledě na velikost umělecké scény. 

Zachování kulturních památek

Brno je město skvělé architektury, o kterou určitě nemůžeme přijít. V minulosti jsme byli svědky několika chyb, kvůli kterým jsme o naše kulturní památky přišli. To nesmíme znovu dopustit. Najdeme finance na zachování jak kulturních památek, tak i budov, které kulturními památkami byly v minulosti a které o svůj status přišly kvůli pozdnímu zápisu.

Odstranění byrokracie

Každý pořadatel kulturní akce musí nahlásit zamýšlenou akci dotčenému úřadu, vyřídit zábory veřejného prostranství a další povinnosti. Chceme všechny byrokratické povinnosti vyřešit jednou aplikací pro všechny městské části, která navíc bude propisovat události do veřejného kalendáře. Občané snadno najdou zajímavé události ve městě a pořadatelům usnadníme od úřadování, aby se mohli věnovat smysluplnější činnosti. Už žádné vysedávání na přepážkách a hodinové telefonáty.

Zahrádky především

Každé povolování restaurační zahrádky musí být individuální záležitostí, protože rozhodnutí o umístění musí respektovat místní zvyky a možnosti veřejného prostoru. Máme ale jasno, že chceme upřednostňovat restaurační zahrádky, které zvýší ekonomiku města, a navíc poslouží desítkám občanů denně. Brno je známé skvělou atmosférou a my ji chceme rozhodně dále podporovat. Letní zahrádky do celého konceptu zapadají skvěle.

Podpora studentských akcí

Brno je studentské město s jedinečnou atmosférou, a to musíme podporovat. Myslíme si, že město má být nápomocno při konání různých studentských eventů a začínajících organizací. Ne jim házet klacky pod nohy. Naším cílem by mělo být co největší oživení veřejného prostoru, protože to je to, za čím se lidé z jiných měst a států do Brna vracejí.

Místo pro umělce

Začínající umělci, malíři či sochaři nemají v Brně dostatečné zázemí, které by jim pomohlo v jejich rozvoji. Zasadíme se o to, aby takové prostory v našem městě vznikly. Město Brno má spoustu prázdných budov, které jsou ideálním místem pro vznik jednorázových či pravidelných akcí – divadelních představení, site-specific, výstav a mnoha dalších. Vše by město poskytlo za cenu energií daného místa.

Omezení vizuálního a reklamního smogu

Jedna nevkusná reklama za druhou? Chceme, aby byla v historickém centru v maximální možné míře využívána reklama podle vydaného manuálu proti vizuálnímu smogu. Sjednocením stylu dojde ke zvýšení atraktivity centra města. Začneme u sebe, a proto pronájmy v městských budovách budou obsahovat podmínku schválení podoby reklamy. Současně je možné pozitivně motivovat i jiné nájemníky, aby dodržovali jednotný design, a to například spolufinancováním grafických podkladů. Budeme pokračovat také v rušení nelegálně umístěných poutačů a billboardů. 

Dostavíme Janáčkovo kulturní centrum


Brno jako město Leoše Janáčka, si zaslouží důstojný koncertní sál. Naše filharmonie je na světové úrovni, ale přesto může využít pouze prostor Besedního domu. Tam jen těžko seženete lístky, proto nové Janáčkovo kulturní centrum počítá s kapacitou 1 200 míst. Navíc bude současně sloužit jako hypermoderní nahrávací studio. Dlouhá jednání odblokovala bariéry s vlastníky sousedních nemovitostí, takže je čas namísto garáže vystavět filharmonickou Mekku.

Brno Convention Bureau

Brněnské veletrhy byly dlouhé roky fenomén našeho městě. Navážeme a podpoříme aktivity platformy pro konferenční turismus Brno Convention Bureau (dříve Moravia Convention Bureau). Brno a přilehlý region nabízí přes dvě stě konferenčních prostor, jedinečnou atmosféru a kulturní památky. Poskytováním asistence organizátorům při plánování a realizování kongresů, konferencí a obchodních setkání zvýšíme příliv obdobných akcí do města Brna. Navíc díky realizaci skrze organizace CCR-JM propojíme krajskou a městskou samosprávu, která má usnadněnou komunikaci s městskými firmami oproti privátnímu sektoru. Obdobný koncept je běžný v západních zemích. Pořádáním velkých kongresových akcí podpoříme místní ekonomiku a podtrhneme brněnské potenciál.

Ekologie v kultuře

Kultura by měla jít příkladem i co se týče ekologie. Je tedy důležité, abychom společně nalezli jednoduchá řešení pro ekologický chod divadel. Ať už se jedná o LED světla ve foyer nebo bezvodé toalety či využití šedé a dešťové vody. S tím se pojí možnost technologického rozvoje na půdě těchto institucí.

Sledujte nás

Merhautova 836/64,

Zábrdovice, 613 00 Brno

Budeme ti říkat, co je nového.

Slibujeme, že jen to důležité.

Copyright © Fakt Brno 2022