• Vybudujeme sdílený ateliér pro umělce
  • Podpoříme privátní financování divadel
  • Odstraníme překážky pro pořádání kulturních akcí
  • Finančně podpoříme opravu (ne)památek
  • Rozšíříme projekt Brno Convetion Bureau
  • Omezíme reklamní vizuální smog

Nekonečná kultura

Prosazujeme podporu nezávislé divadelní scény, propojení Asociace nezávislých divadel a také zapracování statutu Umělce pro Jmk. Chceme proporčně rozdělovat městské granty jednotlivým institucím na základě jejich přínosu a finančního fungování.

Financování kultury

Kulturu v Brně vnímáme jako velmi důležitou, proto se zasadíme, aby na ni město udrželo alespoň 
11 % rozpočtu. V západních státech můžeme vidět snahu o zapojení soukromého sektoru do financování kultury. Rádi bychom se inspirovali a pokusili se v Brně o to samé. To by nám pomohlo více podpořit začínající umělce nebo menší scény. Vícezdrojové financování je cesta dopředu. Ušetřit peníze těmto institucím může i online forma BOZP.   

Každá jednotlivá instituce či spolek má svůj systém hospodaření a je důležité vědět, jaké jsou jejich potřeby. Na základě těchto dat můžeme analyzovat, jak jejich provoz zjednodušit a kde mohou ušetřit. Je nemalý počet významných spolků, které si zaslouží větší prostor a podporu směrem mimo Českou republiku. Např. Divadlo Kjógen, divadlo Feste, Divadlo Barka a další. 

Chceme, aby město aktivně pomáhalo institucím hledat granty, které pomohou v rozvoji jejich činností. Chceme být pomocnou rukou při hledání, psaní a podávání žádostí o granty.

Podpora nezávislé divadelní scény

Chceme, aby si nezávislá divadelní scéna vytvořila vlastní infrastrukturu a nebyla jen reklamou pro město, ale stala se opravdu nezávislou, a proto je nezbytné otevřít dialog s Asociací nezávislých divadel a divadelní scénou v Brně, aby se naplnily jejich potřeby.   

Téma status Umělce se pomalu otevírá na celonárodní úrovni a chtěli bychom najít schůdnou cestu k jeho zavedení v Jmk.  Tento proces by měl podpořit svobodu při tvorbě umění a možnost angažování rozličných umělců, nehledě na velikost umělecké scény. 

Zachování kulturních památek

Brno je město skvělé architektury, o kterou určitě nemůžeme přijít. V minulosti jsme byli svědky několika chyb, kvůli kterým jsme o naše kulturní památky přišli. To nesmíme znovu dopustit. Najdeme finance na zachování jak kulturních památek, tak i budov, které kulturními památkami byly v minulosti, a které o svůj statut přišly kvůli pozdnímu zápisu. 

Podpora studentských akcí

Brno je studentské město s jedinečnou atmosférou, a to musíme podporovat. Myslíme si, že město má být nápomocno při konání různých studentských eventů a začínajících organizací, a ne jim házet klacky pod nohy. Naším cílem by mělo být co největší oživení veřejného prostoru, protože to je to, za čím se lidé z jiných měst a států do Brna vracejí.

Místo pro umělce

Začínající umělci, malíři či sochaři nemají v Brně dostatečné zázemí, které by jim pomohlo v jejich rozvoji. Zasadíme se o to, aby takové prostory v našem městě vznikly.   

Město Brno má spoustu prázdných budov, které jsou ideálním místem pro vznik jednorázových či pravidelných akcí – divadelních představení, site-specific, výstav a mnoha dalších. Vše by město poskytlo za cenu energií daného místa.  

Janáčkovo kulturní centrum

Brno, jako město Leoše Janáčka, si zaslouží důstojný koncertní sál. Naše filharmonie je na světové úrovni, ale přesto může využít pouze prostor Besedního domu. To je málo, proto podporujeme dostavbu Janáčkova kulturního centra.  

Ekologie v kultuře

Kultura by měla jít příkladem i co se týče ekologie. Je tedy důležité, abychom společně nalezli jednoduchá řešení pro ekologický chod divadel. Ať už se jedná o LED světla ve foyer nebo bezvodé toalety, či využití šedé a dešťové vody. S tím se pojí možnost technologického rozvoje na půdě těchto institucí.

Sledujte nás

Merhautova 836/64,

Zábrdovice, 613 00 Brno

Budeme ti říkat, co je nového.

Slibujeme, že jen to důležité.

Copyright © Fakt Brno 2022