Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Vystudoval inženýrský a doktorský studijní program oboru nanotechnologie na brněnském VUT, kde nyní působí jako pedagog a vědec na Fakultě strojního inženýrství a dále na Středoevropském technologickém institutu CEITEC. Dlouhodobě se věnuje vzdělání a popularizaci vědy – především pak astronomii a moderním technologiím. Přes patnáct let působí jako táborový vedoucí na Astronomickém táboře. Během svých studií Petr vycestoval do Vídně a Hong Kongu, což považuje za svou životní zkušenost. Působil jako člen akademického senátu fakulty a univerzity a následně byl zvolen jako zástupce VUT v Radě vysokých škol. Volný čas rád věnuje cestování a turistice, kdy vyráží na výlety se svojí ženou i synem.