Aquaponie

Jedním ze způsobů, jak všechny lidi kvalitně a zdravě uživit teď i za 30 let je aquaponie. Oproti tradičnímu zemědělství uspoří až 95% vody, pěstuje potravinybez chemie a šetří životní prostředí. Jak je to možné?

Aquaponie je uzavřený koloběh, ve kterém se pěstuje zelenina a chovají sladkovodní ryby. Ty vylučují do vody výkaly, které projdou přes biofiltr s bakteriemi, které pomocí tzv. nitrifikace rozloží sloučeniny ve vodě na jednodušší. Voda poté proudí pěstebními kanály k rostlinám, kterési pomocí kořenů vezmou z vody potřebné látky. Na oplátku svými kořeny vodu vyčistí a ta se může vrátit zpět k rybám. V celém systému tak voda proudí stále dokola a není třeba ji měnit. Jediným vstupem do systému je krmivo, které musí být vyrobené z kvalitních organických složek. Pokud byste v jakékoliv fázi koloběhu přidala do systému chemie, uhynuly by ryby –to je teda zárukou pěstování bez chemie.

Navíc podle výzkumu jsou potraviny vypěstované v aquaponii nabité vitamíny a některé nutriční hodnoty mají až několikanásobně vyšší než potraviny vypěstované standardním způsobem.

Aquaponii se také říká vertikální pěstování – z toho plyne další z výhod, čímž je úspora prostoru. Díky vertikálnímu systému, na patra, může aquaponie na stejné rozloze vypěstovat až desetkrát více než tradiční zemědělci. Aquaponické farmy jsou dvojího provedení – halové a skleníkové. V obou případech je celý systém ušetřen od venkovních vlivů a není závislý na ročním období, podnebném pásu anebo přírodních katastrofách. Je tedy možné pěstovat celoročně stabilně stejně kvalitní potraviny. i v zimních obdobích tak zůstává cena stejná a není třeba dovážet potraviny z dalekého zahraničí.

Aquaponie je jedním ze způsobů pěstování potravin v budoucnosti. Už teď v Česku vznikají aquaponické farmy. Jedna z nich dokonce přímo v Brně.

 

 

Další články: