Podali jsme návrh na přepočet hlasů

Podali jsme návrh na přepočet hlasů

Po dlouhé úvaze jsme se rozhodli jako Fakt Brno podat návrh ke Krajskému soudu v Brně, aby přepočítal odevzdané hlasy ve volbách do Zastupitelstva městské části Brno-střed.

Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2018 po soudním přepočtu došlo ke změně rozdělení mandátů (zjištěná skutečnost se v obdržených hlasech lišila o stovky) a současně s ohledem na složitost volebního systému, se domníváme, že obdobná neúmyslná chyba mohla nastat i v letošním roce.

Naši argumentaci stavíme v zásadě na dvou důvodech:

🗳️ Některé volební okrsky stejného charakteru se v podílu našich hlasů významně liší. Největším překvapením je volební okrsek 23032, ve kterém jsme obdrželi 1.29 % hlasů, ale v sousední ulici jsme získali 32.25 % v okrsku pod číslem 23028.

🗳️ Zatímco průměr nevyužitých hlasů pro celou městskou část je 8.1 %, tak několik okrsků dosahuje podílu 17.4 %, 17.7 % či 17.6 %. Dané okrsky vykazují současně stejnou odchylku i u voleb do velkého zastupitelstva, kde s průměrem nevyužitých hlasů 9 % daný poměr mají 18.6 %, 18.3 % i 24.7 %. Důvodně proto předpokládáme, že došlo k nesprávné metodice při vyřazování neplatných hlasů. Částečně se také překrývají volební okrsky s nižším podílem hlasů pro Fakt Brno s těmi, které vykazují větší podíl nevyužitých hlasů.

Vzhledem k výše popsanému a i s ohlédnutím na fakt, že pouhých 28 plných hlasů by stačilo pro obdržení mandátů, se domníváme, že je zde zvláště významná indicie, která nasvědčuje, že případné pochybení při sčítání odevzdaných hlasů by pravděpodobně vedlo ke změně rozdělení mandátů v zastupitelstvu.

👉 Netvrdíme, že soud musí vyhovět našemu návrhu na přepočet hlasů, ani že případný přepočet bude nutně znamenat zisk několika zastupitelů, nicméně okolnosti tomu částečně nasvědčují a my chceme mít klidný spánek. Volební výsledek musí zkrátka korespondovat s vůlí občanů a jakékoliv pochybení lze odmítnout či potvrdit pouze soudní cestou.

Předchozí Inspirovat se Paříží, Vídní nebo Kodaní? Fakt Brno přivezlo nápady kontejnerem.

Napište komentář

Sledujte nás

FB_logo_bila

Merhautova 836/64,

Zábrdovice, 613 00 Brno

Budeme ti říkat, co je nového.

Slibujeme, že jen to důležité.

Copyright © Fakt Brno 2022